EN

PHOTO IS:RAEL הוא ארגון הפועל לקידום אמנות הצילום בישראל ומחוצה לה.
בשבילנו צילום הוא שפה. זוהי השפה שבה אנחנו מדברים, מתקשרים ומתווכחים. בעזרתה אנחנו מתנדבים ויוזמים עשרות פעילויות במהלך השנה.
במסגרת פעילותנו השנתית אפשר למנות סדנאות לקהל המקצועי, החובב והרחב, אירועי שיא שונים המקדמים שיח אמנותי וחברתי דרך שימוש בשפת הצילום, פעילות התנדבותית במגוון עמותות, פרויקטים חינוכיים לתלמידים וסטודנטים, משלחות לאירועי צילום בחו״ל, תחרויות צילום וגולת הכותרת – פסטיבל הצילום הבינלאומי אשר מתקיים מדי שנה החל מ-2009 ומושך אליו עשרות אלפי מבקרים.
האירועים והפעילויות השונות שיוזם הארגון מקיימים כולם את הערכים אשר עומדים לנגד עינינו בכל עת – חדשנות בצילום, פעילות חברתית ענפה ובניית גשרים בינלאומיים דרך שפת הצילום.
PHOTO IS:RAEL מקיים את פעילותו החל משנת 2011, תחת חברה עצמאית לתועלת הציבור (חל״צ) שלא למטרות רווח.

מועדון הידידים

חברי מועדון הידידים של PHOTO IS:RAEL הם חלק מקהילה אינטימית אשר עוסקת, מדברת, חושבת ונושמת צילום ואמנות. קהילה זו מקיימת פעילות שנתית ענפה ומגוונת תחת המטריה המקצועית של פסטיבל הצילום. אחת לחודש חברי המועדון מתאספים למפגש ומארחים את האמנים הטובים בארץ לשיחה אינטימית על יצירותיהם.
קהילה זו היא גם הלב הפועם של הפסטיבל ותרומתם של חבריה מאפשרת את קיומן של פעילויות ואירועים רבים במהלך השנה.