EN

הצוות שלנו
צוות PHOTO IS:RAEL מורכב מפילנתרופים, צלמים, אמנים ופעילים חברתיים אשר פועלים תחת החזון ״לחברה טובה יותר בשפת הצילום״. הצוות מורכב מעובדים לצד מתנדבים רבים העושים למען הקהילה ולמען האמנות באהבה. אנו מודים לכל אנשי הצוות, השותפים והחברים על ההשקעה היומיומית והבלתי-פוסקת לקדם עשייה מבורכת בשפת הצילום.

יצחק גורן

יו״ר

אייל לנדסמן

יזם ומנכ״ל

מיה ענר

אוצרת ראשית

אדווה רז

תוכן, שיווק וניהול פרויקטים

נעמי שניידר

מפיקה

אורלי שגב

מנהלת פעילות חברתית

מאשה קושניר

קשרי חוץ

נפתלי (תלי) עידן

חבר הנהלה פעילה

שלום שפילמן

חבר הנהלה פעילה

עתליה כץ

חברת הנהלה פעילה

מתי קרפ

חבר הנהלה פעילה

ציון בהלול

חבר הנהלה פעילה

דודי תדמור

חבר הנהלה פעילה

שותפים לדרך