EN

מאמרים

הפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL – אייל לנדסמן, 2021


למידע נוסף

מאמפתיה לפעולה – אייל לנדסמן, 2021


למידע נוסף

ביקורתית, מחאתית, אקטיביסטית: ארטיביזם ופעולת האמנות הישירה – יערה רז חקלאי, 2020


למידע נוסף

עוקף גן שמואל – יערה רז חקלאי, 2020


למידע נוסף
לוגו של וואטסאפ