EN

"חדרי שינה ", "איך החצי השני חי", ג'ייקוב רייס , 1888

מאמפתיה לפעולה – אייל לנדסמן, 2021

מאמפתיה לפעולה – התפתחות הצילום החברתי העכשווי
אייל לנדסמן, 2021

מאמר זה סוקר את התפתחות הצילום החברתי, בדגש על הצילום האנגלי והאמריקאי, ועוסק במגבלותיו ובדרכי הפעולה של הצילום החברתי העכשווי. זאת לצד השאלה אם מעבר ליצירת אמפתיה יש ביכולתו של הצילום החברתי להניע שינוי.

למאמר המלא לחצו כאן

לוגו של וואטסאפ