EN

אותה הארץ – עולם אחר

חמשת הצלמים שביקרו לאחרונה בצפון הנגב בקרב הבדואים והצוענים המתגוררים שם וחזרו מעורערים ומזועזעים. צילומיהם משקפים מציאות קשה מנשוא. הפרויקט המשותף נולד מהרצון כן לתעד תופעה כואבת ולחשוף אדישות וחוסר צדק. צילומים אלו מהווים עדות ניצחת ונצחית כי את בני האדם ואת סבלם לא ניתן להעלים.

אוצר
ד"ר ניסן פרז

משתתפים
עתליה כ״ץ, יצחק גורן, נפתלי (תלי) עידן, יואל כץ, מתי קרפ

לוגו של וואטסאפ