EN

אנתרופוגני | דניאל טביירה ברונו

"בהיותי ברזילאי שחי במקום שבו האמזונס מתחיל, הן בלבי והן במוחי אני מכיר בחשיבותן של ׳הריאות של העולם׳," אומר דניאל טביירה ברונו. שם הפרויקט, אנתרופוגני, מתייחס להשפעות, תהליכים, וחומרים שמקורם בפעילות אנושית, לעומת אלו שמתקיימים ללא התערבות אדם, פרי סביבתם הטבעית בלבד. הפרויקט מתייחס לתוצאות פעולות העבר שהובילו לשינויי האקלים המתמידים בהווה, המגדירים את עתידנו הלא בטוח. באמצעות מדיום הצילום, טביירה ברונו מבקש להעלות מודעות למשבר האקלים ולהשפיע על אנשים באופן דרמטי.

לוגו של וואטסאפ