EN

אפילו לא כלום | אלניס סטקל

בחיפוש אחר הפואטי והבלתי ניתן לתיאור, משוטטת אלניס סטקל במקומות חסרי שם וריקים כמעט לגמרי מנפש חיה, באישון הליל ובטמפרטורות שיורדות מתחת לאפס, ליצירת הסדרה אפילו לא כלום.