EN

אפילו לא כלום | אלניס סטקל

בחיפוש אחר הפואטי והבלתי ניתן לתיאור, משוטטת אלניס סטקל במקומות חסרי שם וריקים כמעט לגמרי מנפש חיה, באישון הליל ובטמפרטורות שיורדות מתחת לאפס, ליצירת הסדרה אפילו לא כלום.

לוגו של וואטסאפ