EN

בהדר הולכים לשום מקום | דניאל רולידר

בשכונת הדר בחיפה גרים בן 500 ל-700 מבקשי מקלט אריתראים. מדינת ישראל אינה יכולה לגרשם עקב חוקים בינלאומיים המעניקים הגנה לפליטים, אך במקביל, אינה מאשרת את בקשותיהם למקלט. לכן, אין להם זכויות בסיסיות וגישתם לשירותי בריאות ורווחה מוגבלת. במסגרת הפרויקט "בהדר הולכים לשום מקום" צילם וראיין דניאל רולידר את חברי הקהילה שסיפרו לו את סיפורם, אותו רבים מפחדים לספר בפנים גלויות לאור חששם כי הממשל באריתריאה יפגע פיזית וכלכלית ביקיריהם שנשארו מאחור. על מנת לאתגר את ההיבט החד-צדדי שמאפיין את הצילום הדוקומנטרי, רולינדר הדפיס את התמונות ומסר אותן למצולמים, אשר בחרו לכתוב עליהן מחשבות, רגשות ומסרים, או לצייר על פניהם ולהסתיר את זהותם. היצירה המשותפת שופכת אור על מציאות חייהם המורכבת בישראל.

במסגרת הפרויקט "בהדר הולכים לשום מקום״ הצילומים הודפסו וניתנו למצולמים המופיעים בהם אשר בתגובה כתבו וציירו על גבי התמונות המודפסות. כעת אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל בפרויקט ולהגיב בעצמכם לצילומים בתוך ספר זה. אתם מוזמנים לכתוב או לצייר כל העולה בראשכם – על התמונות, מסביבן או בכל מקום שתמצאו לנכון – לרשום מחשבות, לייצר דיאלוג עם המצולמים, להעלות רגש או להעביר מסר.

דניאל רולידר

פרויקט זה נוצר במסגרת חממת האמנים של מוזיאוני חיפה.

לוגו של וואטסאפ