EN

לינדזי מקקראם | בחורות עם רובים

בחורות עם רובים מהווה דיוקן תרבותי רב עצמה של נשים בעלות כלי נשק בארצות הברית. בעידן הן של תנועת ה-#MeToo והן של ריבוי אירועי ירי המוני, לינדזי מקקראם מציעה סדרת צילומים מושכים, מפתיעים ורלוונטים במיוחד.

___

בחורות עם רובים מהווה דיוקן תרבותי רב עצמה של נשים בעלות כלי נשק בארצות הברית. בעידן הן של תנועת ה-#MeToo והן של ריבוי אירועי ירי המוני, לינדזי מקקראם מציעה סדרת צילומים מושכים, מפתיעים ורלוונטים במיוחד. הפרויקט בוחן שאלות אודות דימוי עצמי ומגדר תוך שימוש במוסכמות חזותיות של צילומי דיוקן ואופנה. מקקראם אינה מאדירה או מבקרת את מושאי הצילום שלה, אלא חותרת אחר גיוון חמקמק. הרובים המוצגים אינם תפאורה מלאכותית אלא פריטים אישיים מאוד של הנשים המצולמות, ובכך הם מאתגרים סטריאוטיפים מוכרים מן התרבות הפופולארית אודות נשים ורובים גם יחד. כמו יתר בעלות כלי הנשק בארצות הברית, המונות כ-15- 20 מיליון נשים, הדמויות בבחורות עם רובים (שדיוקנאותיהן מלווים במילותיהן שלהן) מתגוררות בכל רחבי המדינה, מגיעות מכל שכבות החברה ועוסקות במגוון פעילויות ירי. נשים אלה הן ספורטאיות, ציידות ומתחרות צליפה, בעוד אחרות משתמשות ברובים למטרות עבודה או הגנה עצמית. הנשים בדיוקנאות משקפות ביטחון עצמי, קור רוח ועוצמה. אלה נשים אמיתיות המחזיקות ברובים אמיתיים, המשחקים תפקיד משמעותי בחייהן. בתיעוד לא שיפוטי של תופעה אמריקאית זו, לינדזי מקקראם שופכת אור על התרבות האמריקאית העכשווית בכללותה.

מציגה:
לינדסי מקקראם

לוגו של וואטסאפ