EN

בין בניין לתרבות | תערוכה קבוצתית

עבודות הצילום בתערוכה הקבוצתית עוסקות בקשר שבין הארכיטקטורה של מבנים שונים לבין כלכלת התרבות שבמסגרתה נבנו. נקודת המוצא של האמנים בתערוכה הייתה מבט מפוכח הבוחן – באמצעות צילום ישיר, צילום מעובד וקולאז' – את האינטרסים הכלכליים שנמצאים בבסיס החומריות של הארכיטקטורה המודרניסטית ואת האיקונוגרפיה הייחודית של בטון.

אוצרת: דריה קאופמן
אמנים: אלי סינגלובסקי, אמיר תומשוב, שי קרמר ואיתמר פריד

לוגו של וואטסאפ