EN

בית ספק אופק, הרצליה

בית ספר אופק הינו ביה"ס לחינוך מיוחד על-אזורי, לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 12-21. פעם בשבוע אנחנו יחד, לומדים להכיר אחד את השני. המשתתפים לומדים על הצילום ואני לומדת עליהם, המקומות האהובים עליהם בבית הספר, צבעים ושירים אהובים. בלי הרבה דיבורים מצידם אבל עם הרבה התלהבות. דברים של הלב לא תמיד צריכים מילים, כאן מדברים באמצעות מצלמה.
* התערוכה התקיימה בזכות התמיכה הנפלאה של ביה"ס אופק.

שם התערוכה: הפינה המיוחדת שלי
שם המנחה: יוכי לבנון
שמות צלמות.ים:
יוסף קליין, יאשה רדילוביץ, דניאל גיל, אלון גרוס, דן סבג, אור פינטו, גל פישר, יינון קלמוס, מיכאל עבר הדני, מיכאל מרטן, עילי גלעד.

לוגו של וואטסאפ