EN

בית ספר יחדיו, תל אביב

במסגרת הפעילות בבי"ס ׳יחדיו׳ לילדים אוטיסטים על הספקטרום הנמוך והבינוני, אנו נפגשות עם כיתת בנים בני 10-12. כל מפגש טומן בחובו התרגשות והדבר ניכר מהאופן בו הם מבטאים את שמחתם לבואנו: בחיבוק, מילת שלום קטנה, קריאה וחיוך. בעיקר חיוך. אנו יודעות כי הפעילות אותה אנו עושות מעניינת ומשמחת גם אותם.
* התערוכה התקיימה בזכות התמיכה הנפלאה של ביה"ס יחדיו.

שמות המנחות: נינו מגרלי ובלה לר
שמות צלמות.ים:
נריה, דניאל, איתי ה., אסף, עיליי, יהונתן, בוריס, איתי ש.

לוגו של וואטסאפ