EN

בית ספר ממ"ד שלום פתח תקווה

בית חינוך ממ"ד שלום בפתח תקווה הינו מסגרת חינוכית לתלמידים בגילאי 12-21. מדובר בתלמידים גבוליים, לקויי למידה עד מוגבלות שכלית קלה. בפעילות בשפת הצילום כל אחד מהמופלאים בקבוצה הסכים באומץ לארח אותנו ליום אחד בעולם ה׳רצוי׳ שלו, בזמן שחבריו מצלמים אותו מנקודות מבט שונות. מעזים להתקרב, נהנים, ומגלים שכל נקודות המבט טובות, ושבחדוות ההתבוננות מצוי היופי האמיתי.

שם המנחה: טלי גרנות
שמות צלמות.ים:
סיוון אלמוגי, יעל פטשורניק, שיר דמארי, רינה כגן, יאיר ארץ קדושאי, ישראל יקיר אהרון, אדל משטה, ליאב מזור, ש.ג.

לוגו של וואטסאפ