EN

בתים חמים

פסטיבל הצילום הבינלאומי הפעיל במהלך השנה פרויקט צילום חברתי בחסות חברת אדמה ובהשתתפות נערות מהבתים החמים המופעלים על ידי עמותת יחדיו, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הנערות קיבלו אפשרות לחוות באופן בלתי פורמלי שימוש במצלמת טלפון חכם ככלי לביטוי עצמי.

בחסות חברת אדמה פתרונות לחקלאות ובשיתוף עמותת יחדיו

אוצרת
טלי מאייר

מרכז
אורן לבון

מתנדבים
אורן לבון,אדווה דרור,הדס ניר, בתיה ויסמן אתי שריד מור, מרב מורד, ברברה לברון, עדי לביא

לוגו של וואטסאפ