EN

ג'ון ר. פפר | מדבריות מיושבים

מדבריות מיושבים חוקר את הנוף המדברי ואת השפעתו על הזמן, ההיסטוריה והאנשים. השאלה היא האם נוכחותו של האדם שינתה את הנוף באופן בלתי נמנע, או שמא שרדה האדמה כישות נפרדת, על אף נוכחותו של האדם עליה ובעומקה?

לוגו של וואטסאפ