EN

גלוריה אוירזבאל | WOMAN GO NO’GREE (2020)

בתערוכה מוצגות עבודות של האמנית הספרדיה גלוריה אוירזבאל מתוך הסדרה זוכת פרס מיתר למצוינות בצילום לשנת 2019, WOMAN GO NO’GREE. אוירזבאל נבחרה באופן אנונימי על ידי ועדת הפרס מתוך 600 מועמדים מרחבי העולם.
גלוריה אוירזבאל (נ. 1971) חוקרת את חדירתן של נורמות מגדריות קולוניאלית לתרבות היורובה וחברות אפריקניות אחרות. הפרויקט שלה מבקש לבצע דה־קולוניזציה של הפמיניזם ולבחון מסגרות תיאורטיות אירוצנטריות שמבנות קטגוריות מגדריות אוניברסליות.
המחקר המתמשך של אוירזבאל החל בשנת 2017 בלגוס שבניגריה. האמנית משלבת בעבודותיה דימויי ארכיון עם תצלומי בזק ותצלומי סטודיו עכשוויים שלה. היא משתמשת בבדים מודפסים ובגזרות מוגזמות כדי לבחון כיצד מבט הכובש מעוות ומשנה את הדימוי של האישה האפריקנית. אוירזבאל מודעת למורכבות של העיסוק שלה בתרבות אפריקאית כאישה לבנה ופריבילגית, בעיקר לנוכח המודעות הרבה שיש כיום בעולם האמנות לנושא הניכוס התרבותי. נושא הניכוס התרבותי עוסק באימוץ אלמנטים מתרבות שונה, לרוב מדוכאת ונחשלת, הוצאתם מהקשר, ניצולם ומסחור שלהם וכתוצאה מכך, בריאת צורה נוספת של דיכוי.

ראוי ונכון לבחון בהקשר זה גם את הפרויקט הזה. אוירזבאל, לזכותה, חוקרת ולומדת את הנושא בשקדנות, שואבת השראה ומשתמשת בדימויים שהיא יוצרת כדי לבקר את הנושא מתוך הכבוד הראוי לו. לדבריה: "הפרויקט והמחקר שממנו צמח הם ניסיון לדה־קולוניזציה של המבט שלי עצמי".
מעצם טיבן, אימפריות מגלמות ומנסחות הבדל – בין המטרופוליס לקולוניה ובין נתיניהן השונים. המדומיין האימפריאליסטי נוכח בכל מקום בתרבות הפופולרית. קטגוריות מגדריות הן אחת מן "המסורות החדשות" הביו־לוגיות שהנהיג הקולוניאליזם האירופאי ברוב תרבויות אפריקה. אולם ישנן עדויות דתיות ולשוניות משמעותיות לכך שלפני הכיבוש הקולוניאליסטי, מנהגים חברתיים (חלוקת העבודה, מקצוע, מבנה שלטון המלוכה) לא היו ממוגדרים.
האינפנטיליזציה של נשים כחלק מהמערכת המערבית הפטריארכלית, גם היא יוצאה מאירופה עם כיבוש התודעה, כשהיא מעצבת מצב של פגיעות וסוללת את הדרך לתלות. האם אפשר להניח שהיחסים החברתיים בכל החברות מתארגנים סביב הבדל ביולוגי מיני? אידאל יופי, מודרניות, סטראוטיפים… דרך עבודותיה, מבקשת אוירזבאל לבצע דה־קולוניזציה של פמיניזם ולבחון את המסגרות התיאורטיות הרציונליות והאירוצנטריות שמבנות קטגוריות מגדריות אוניברסליות.

התערוכה מתקיימת באדיבות קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

מציגה:
גלוריה אוירזבאל

אוצרת:
מיה ענר

לוגו של וואטסאפ