EN

גלריה לצילום רחוב | RAW

התצלומים של האמנים המוצגים בגלריית Street Photo RAW עוסקים בעמימות הגדולה של התקופה הנוכחית: הסתרת הבעיות והאמת מאחורי דימוי. אנו מבקשים להפנות את הזרקור אל הבעייתיות הגלומה בתמונת שער שמחליפה את חיי היום־יום ולעודד את הצופים להתבונן במציאות היום־יום.

אוצר: אלכסיי שיפמן
אמנים: סשה זקס ולינדרט ואן דר מיר

לוגו של וואטסאפ