EN

דודי תדמור | תייר מקומי

סדרת הצילומים של דודי תדמור מתקיימת בחלל הנפער בין הייצוג ההיפר-ריאליסטי המפורט ובין ארכיטקטורה ממסגרת וממשמעת של מוקדי כוח. תדמור משוטט בכרך האורבני ובחללים מתוירים לעייפה, אך בני אנוש כמעט שאינם נוכחים שם, כדרך המציאות בימים אלה. במקומם מגיחים אובייקטים צבעוניים, מוארים, מלאי פרטים וטקסטורות, הנראים כמשחקי ילדים. המדיום הצילומי, כפי שהוא מתבטא בסדרת הצילומים של תדמור, מטשטש את גבולות קנה המידה ומערבל בין עולמו הפיזי והמוכר של הצופה ובין ממלכת הדמיון והפנטזיה. הפירוט יוצא הדופן בצילומים חושף פרטים נסתרים מן העין וגורם לצופה לצלול אל מעמקי הדימויים. הבניינים ״העתיקים״ של תל אביב, חללי הכנסיות הריקים של ירושלים והערבוביה המושלמת של פריטים בחלון הראווה של חנות בשוק העיר העתיקה’ נשלבים בשאלות שמעורר גוף העבודות על אודות מערכת ההקשרים ההיסטוריים, התרבותיים והאסתטיים המתלווים למהלך שהוא בד בבד תיעודי והזוי.

אוצרת:
אתי שוורץ

מציג:
דודי תדמור

לוגו של וואטסאפ