EN

דניאל שין חה | מאחורי האגם

דניאל שין חה מצלם את נופי האגמים שבאזור מגוריו בצפון טורונטו. אותם נופים מזוהים אמנם עם קנדה, אך במקום המראות המרשימים והמוכרים של האזור הוא מתמקד במינורי ובאינטימי, באופן שלרוב אינו מאפשר את זיהוי המקום. כך הוא מבקש לחפש אלמנטים שמעוררים בו געגועים למולדתו הרחוקה. לפני שמונה שנים עבר חה עם משפחתו לקנדה על מנת להבטיח לביתו עתיד טוב יותר מבחינה אקדמית ובכלל. מאז הוא בוחן רעיונות של זהות וזיכרון ביחס למרחב וחוקר את תחושת השייכות שלו למקום דרך הצילום.

חה מצלם במצלמה בפורמט גדול, משתמש בתהליכי צילום מהמאה ה-19 – קולודיון וטינטייפ – ולוקח איתו לאתרי הצילום חדר חושך נייד שבעזרתו הוא מבצע את תהליך הפיתוח בו במקום. תהליכי צילום מסורתיים אלה הינם איטיים ונוסטלגיים, מצריכים דיוק ומאפשרים הרהור והתעמקות, ומנגד תוצריהם מלאים בהפתעות לא צפויות המעצימות את ההרפתקה המסתתרת ביומיומי. באמצעותם משקף חה את מה שהשאיר מאחור בבואו לקנדה ואת משמעותה של חוויית ההגירה עבורו. כך מאפשר לו הצילום לעבד את אותה חוויה, להתבונן בסביבתו הקרובה ולבחון את המפגש בין העבר שהשאיר בסין וחייו כיום.

 

התערוכה בשיתוף שגרירות קנדה

אמן:
דניאל שין חה

אוצרת:
יערה רז חקלאי

לוגו של וואטסאפ