EN

החצר הנשית חיפה

החצר הנשית היא עמותה שפועלת למימוש עצמי של כל נערה ואשה בהתאם לרצונותיה וצרכיה ללא תלות במוצאה הלאומי או העדתי.
פעילות PHOTO IS:VOICE מסייעת לביטוי רגשות הנשים בחצר. מעמדה פסיבית הן הפכו לאקטיביות, העצימו את עצמן ואף מנעו את סגירת החצר לפני כשנתיים כאשר השמיעו את קולן ויצאו לתקשורת עם תצלומיהן.

מנחה: בילי לוטן
בשיתוף החצר הנשית

לוגו של וואטסאפ