EN

המצב המתמשך | בועז לניר

הקונפליקט הקיים במדינת ישראל וההתמודדות עם מציאות בכוננות מתמדת מעלה שאלות אודות משמעות המושגים ״ביטחון״, ״חברה״ ו״קיום״. בצל הקונפליקט, הצילומים של בועז לניר הוזמנו על ידי עיתון "על המשמר" בשנות ה-80 וה-90, כשירות עבור כתבות-שטח בגדה המערבית, לבנון, עזה ורמת הגולן. ״המצב המתמשך״ מסופר מזוויות ראייה שונות על המאבק. מעבר להיותם צילום עיתונאי, לצילומים אלו יש ערך נוסף בזכות רגישותו של לניר לסיטואציות המורכבות והקשות בהם נמצאים המצולמים. מבטו החד ותשומת לבו לפרטים מאפשר לכל צילום להתקיים כדימוי עצמאי.

بوعز لانير
إسرائيل
الوضع الجاري
1980 – 1990

לוגו של וואטסאפ