EN

המרכז החינוכי גהה

המרכז החינוכי גהה הינו בית ספר הנמצא בפיקוח משרד החינוך ופועל במסגרת חטיבת הילדים והנוער של המרכז לבריאות הנפש גהה. קבוצות הצילום הינן חלק מהתוכנית החינוכית לבני נוער מאושפזים, המטפחת חוזקות וכלים להבעה וביטוי אישי באמצעים אמנותיים. הצילומים מתקיימים בחצר בית החולים והעושר שמאפיין את הדימויים הוא תוצאה של מבט אישי שונה ומיוחד של כל אחד מהמשתתפים.

שם התערוכה: יחסים משתנים
שמות המנחות: דבי מורג ומירי נגלר
שמות הצלמות.ים:
בר, חיווי, גיל, דורון, נדב, הודיה, נטע, מאיר, שי-לי.

לוגו של וואטסאפ