EN

העבר הוא המפתח לעתיד | יאן ריכרד היינקה

על אף ששינויי האקלים נתפסים כתופעה מודרנית, הם למעשה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של כדור הארץ. עם זאת, קנה המידה והקצב של השינויים האחרונים בנוף האקלים העולמי הינם חסרי תקדים. כדי להבין את היקף השינויים הללו עלינו לבחון אותם מנקודת מבט והקשר זמניים, ולהשוות בין האירועים העכשוויים לאלו שהתרחשו בעבר. מאחר שבני האדם החלו לתעד את האקלים רק במאה התשע עשרה, פליאוקלימטולוגים ברחבי העולם חוקרים מגוון רחב של ארכיוני אקלים במטרה לאגור מידע אודות האקלים בכדור הארץ במאה מיליון השנים האחרונות. ארכיונים אלו עשויים להיות אורגניים כגון טבעות עצים, או א-אורגניים כגון ליבות קרח.
– פרויקט זה שואף ליצור הבנה קוהרנטית ומעמיקה יותר של המונח "מדעי האקלים".

يان ريتشارد هاينكي
المانيا
الماضي هو مفتاح المستقبل
2021

לוגו של וואטסאפ