EN

העולם בלעדינו | רומן ויון

מה יקרה אם האנושות כולה תיעלם מעל פני כדור הארץ? אינספור ניסיונות לדמיין את התשובה לשאלה זו מעסיקות את האדם משחר הימים, בזמן שהחברה ממשיכה להתפתח ולהשתנות ללא הרף. בסדרת הצילומים ״העולם בלעדינו״ בוחן ויון את הגבול הדק בין המציאות לפיה אנו חיים כיום לבין מה שעלול להתרחש מחר. בתצלומיו הוא מציג מציאות שבה אמא אדמה תובעת מחדש את המורשת שלה, כאשר התמונות משמשות סוג של ממנטו מורי, ״כך יכול להיראות כדור הארץ אם נמשיך לא לדאוג לסביבה.״ המקומות ריקים מאדם אך נוכחותם של האנשים עדיין מורגשת, באופן כמעט מוחשי.

رومان فيون
فرنسا
العالم بدوننا
2012-2022

לוגו של וואטסאפ