EN

העולמות של טיטה | פביולה סדילו

סדרת התצלומים ״העולמות של טיטה״ עוקבת אחר אחותה הגדולה של סדילו שאובחנה בילדותה עם הפרעה מוחית נדירה. כעת בשנות השלושים לחייה, טיטה נותרה במצב כמו-ילדותי, וזקוקה לטיפולם הרציף של בני משפחתה. הסדרה מציבה פרגמנטים של ילדוּת לצד חזיונות סוריאליסטיים. מלאי אהבה, אירוניה והומור, העבודות של סדילו מזכירים לנו שפיסות עולמה של טיטה נשארות תדיר מחוץ להישג ידינו. סדילו כוללת בגוף עבודות זה את הציורים של טיטה, כאשר כל אחד מהם טעון במסר רגשי שחיברה טיטה. "העולמות של טיטה״ ממפה ברוֹך מערכת יחסים בין שתי אחיות, שלמרות שהן מתקשרות בשפת נונסנס, הן קשורות בקשר בל יינתק.

לוגו של וואטסאפ