EN

השחר החדש, רהט

במהלך מספר חודשים הפעלתי במרכז 'השחר החדש' תוכנית Photo Is:Voice לבני נוער מרהט. השחר החדש הינו מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות ושוויון בשירותי חינוך, מחקר, שלום ורווחה. במהלך המפגשים חוו המשתתפים.ות את השימוש במצלמת טלפון חכם ככלי לביטוי עצמי. למרות קשיי השפה, התקבלתי בזרועות פתוחות ובהתלהבות על ידי בני הנוער שהשתוקקו ללמוד דרכי ביטוי להנצחת המרחב הציבורי, הפרטי והמשפחתי, ואפשרו הצצה לעולמם. השימוש במתודולוגיה מסייע בהסרת המסכות וביצירת דיאלוג ללא גבולות, ומאפשר לקבוצה לנוע אל קדמת הבמה ולקחת חלק פעיל בשיח הציבורי.

שם התערוכה: זהות עכשווית בחברה הבדואית
שמות המנחים: אורן לבון וסונדוס אלהזייל
שמות הצלמות.ים:
אנואר אל אפינש, תימאא אלטורי, אמל אלמלאחי, באסל אלגלאוי, בלאל אבו עלאן, מלאק אלדבסאן, סמוד אבו סנגר, וואם אבו מוסא, סוהא אבו סקות, נדא אבו מסטפא, הישאם אלנסאסרה.

לוגו של וואטסאפ