EN

ורדה כרמלי | בייג'ין – דימוי העומד בפני שינוי

״באביב 2007 צילמתי בחוטונגים [Hutongs] העתיקים בבייג'ין בעת שאלפי תושבים פונו מבתיהם לשם חידוש פני העיר לקראת האולימפיאדה ב-2008. הצילומים צורפו דיגיטלית לפנורמה, המתארת את המקום ואורחותיו לפני תהליך ההרס ובמהלכו.
הבניינים החדשים שנבנו בבייג'ין שימשו לי במה, הכרזות שכיסו אותם – תפאורה ועוברי האורח – שחקנים המתנהלים ברחובות עירם בנוף המשתנה.״

מציגה:
ורדה כרמלי

אוצרת:
כנרת פלטי

לוגו של וואטסאפ