EN

ותיקי אדמה אגן אשדוד

במהלך הפעילות נפגשנו חבורה מגובשת ושמחה של ותיקי מפעל אדמה אגן באשדוד ושכללנו את יכולות הצילום בעזרת אפליקציות בטלפון. המפגשים היו רוויי נוסטלגיה וזכרונות, כל אחד ממקום הולדתו, עלייתו ארצה ושנותיו הראשונות בארץ, עד היום. בחרנו ליצג את פעילותנו בתמונות מהעבר וההווה והשילוב ביניהן. הפעילות התקיימה עם רוח גבית אדירה של הצוות והנהלת המפעל, שסייעו להצלחת התהליך.
* הפעילות התאפשרה בזכות התמיכה הנדיבה של חברת אדמה.

שם התערוכה:
פנסיונרים במועדון הגמלאים של אדמה אגן – 'בית דני', מספרים את סיפורם: אז והיום.
שם המנחה: דגנית צור
שמות הצלמות.ים:
ברוך משה, דאגלאס רוזנפלד, שרה רוזנפלד, מזל אזולאי, לילאן גמצ׳י.

לוגו של וואטסאפ