EN

חיי קפלי הנייר | דאשה פירס

אוריגמי זו אמנות שבה ניתן להפוך חתיכת נייר רגיל לצורות רבות אחרות. אמנות האוריגמי גרמה לי לחשוב על האופן בו אנו בני האדם נוטים להפוך עובדות ומצבי חיים פשוטים לחיוביים או שליליים כאשר אנו מגיבים אליהם רגשית

______

אוריגמי זו אמנות שבה ניתן להפוך חתיכת נייר רגיל לצורות רבות אחרות. אמנות האוריגמי גרמה לי לחשוב על האופן בו אנו בני האדם נוטים להפוך עובדות ומצבי חיים פשוטים לחיוביים או שליליים כאשר אנו מגיבים אליהם רגשית. בסדרה זו ניתן לראות כיצד רגשות יכולים לפעמים להציף אותך, להניע אותך לכיוון כלשהו, לגרום לך לנהוג בדרך מסוימת. אתה נלחם ונלחם בהם. אם תנסה, תיכשל. לרבים מאתנו יש רגשות בלתי פתורים מילדותנו שגוררים אותנו והופכים לבני אדם אומללים. אתה יכול להיות בשלום עם עצמך רק כשאתה מכיר ברגשות האלה, מתבונן בהם, נותן להם להיות ולעבור דרכך.

בשיתוף גלריה מיקה

מציגה:
דאשה פירס

אוצרת:
אילנה מאטטוב

לוגו של וואטסאפ