EN

חקר ארץ | יובל טבול

אחד מזכרונותיו המוקדמים ביותר של יובל טבול הוא משנת 1973, במלחמת יום הכיפורים, ״אני זוכר את אבי יוצא בסערה מהבית כשברקע אזעקות והפגזות.״ סדרת הצילומים ״חקר ארץ״ מבוססת על משיכתו של טבול לשינויים בנוף הנגרמים על ידי נוכחות צבאית מסיבית. מסלול פיזי שמותיר אחריו רמזים בלבד למה שראתה האדמה. הפרויקט נוצר בעקבות רצף אירועים טראומתיים שעבר טבול, מזכרונות ילדותו לשנותיו כחייל לוחם, ומן הצורך הגובר להבין את ההשלכות הפסיכולוגיות של הקונפליקט המתמשך והשפעותיו על טבול בפרט ועל החברה הישראלית בכלל.

לוגו של וואטסאפ