EN

טבע שני

המציאות שבה מכונות לא רק מצלמות אלא גם רואות (תוכנות זיהוי פנים,מעקב, רישום, מיפוי), משנה את האופן שבו אנחנו רואים את העולם. הצלמים המציגים בתערוכה טבע שני מפנים מבט אל האופן שבו אנחנו רואים היום. במציאות של צפייה ולמידה של בינה מלאכותית, הצילום עצמו – כפעולה וכצורת חשיבה – משנה את זהותו.

 

צילום עליון: נועה יפה

אוצר
ד״ר יהושע סימון

משתתפים
אנה ויט, ברק זמר, האנה וויטאקר, טיבו ברונה, מיכה הסה, נועה יפה, אריאל בליץ, אוהד בנית, רוני הארדליץ, שרון פדידה, תומר גרינברג

לוגו של וואטסאפ