EN

יאן בריקצ'ינסקי | הגנן

הגנן עוסק בתופעה העולמית של חקלאות אורבנית. הוא מציג אתרי חקלאות גרילה בשכונות קשות-יום בניו יורק, ניירובי, ורשה וירוואן. תושבי השכונות הללו משתמשים בדמיון, בפנטזיה ובכושר ההמצאה שלהם כמו גם בסוגים שונים של חומרים הזמינים לשימוש מחודש כדי ליצור מבנים חקלאיים.

____

הגנן עוסק בתופעה העולמית של חקלאות אורבנית, שלה היסטוריה ארוכת-שנים. בזמנים טובים היא נתפסת יותר כעיסוק פנאי, אבל היא מתפתחת ומתגברת בעיתות של משבר מזון. כיום, המחסור במזון בריא הפך לבעיה חובקת עולם המשפיעה על קהילות קשות-יום במדינות מפותחות ומתפתחות כאחת. ביקרתי את תושבי הערים בניו יורק, ניירובי, ורשה וירוואן בארבע יבשות שונות. התמקדתי בקהילות קשות-יום בהן אנשים פועלים לפי צו ליבם וצרכיהם האמיתיים, ולא בשל איזו אופנה חולפת. כשהם בונים את הגינות שלהם, לעתים קרובות בתנאי גרילה, המפתח הוא אלתור. תושבי השכונות הללו משתמשים בכל הבא ליד, ולעתים קרובות עושים שימוש מחודש בחומרים בצורה מקורית לחלוטין ובהקשר חדש לגמרי.
אני מתעניין במיוחד בדרכים בהן ניתן לארגן חללים מחדש, ולפיכך בוחן את המבנים שנוצרו באופן ספונטני למטרות גידול חקלאי. במקומות מסוימים הם מהווים עדות לשיתוף פעולה בין התושבים; במקרים אחרים מדובר ביוזמה פרטנית, ביטוי לדמיון, לפנטזיה ולכושר ההמצאה של יוצריהם. קווי דמיון מפתיעים בין הגינות האלה ביבשות שונות מעידים כי ייתכן והן תוצר של תודעה אנושית קולקטיבית.
פרוייקט הגנן הוזמן על ידי תחרות הצילום סינג'טה, ונתמך גם על ידי עיריית ורשה וקולקטיב פוטו ספוטניק. הוא פורסם כספר על ידי הוצאת דיואי לואיס במהדורה רגילה ומיוחדת.

 

בשיתוף מכון אדם מיצקביץ׳

מציג:
יאן בריקצ׳ינסקי

אוצרת:
מיה ענר

לוגו של וואטסאפ