EN

יובל חן | פליטי אור

יובל חן זכה עם סדרה זו במקום הראשון באתגר הקורונה של PHOTO IS:RAEL, מרץ 2020.
הפרויקט פליטי אור חוקר ומסמן ממשות של עולמות, ממזג ומאחד נוף אורבני עם עולם פראי, מקרין תנועת התקרבות עד כדי סימביוזה הרמונית קיומית ומאידך זרות וסטריליות של אפוריזם אפוקליפטי. בלב הפרויקט נמצא העיסוק המושגי ביחס האמביוולנטי של האדם לסביבתו – מנצל, אנוכי והרסני אבל בה בעת גם שומר, חוקר, וממחזר.
יובל חן משתמש בטכניקה ובאסתטיקה רעיונית וויזואלית המבטאות את הזמן והמרחב בצל המגפה, כאשר האובייקט – העטלף-המגפה – אנלוגי ואלגורי למצב הקיומי. אנרי קרטיה־ברסון המשיל את עצמו לקשת-זן, החייב לחוש מאוחד עם המטרה כדי שיוכל לפגוע בה: ״החשיבה חייבת להיות קודם לכן ולאחר מכן״, הוא אומר ״לעולם לא ממש בשעת הצילום״. כדי לצלם את העטלף באופן שישקף את עולמו, היה צורך להבין את התנהגותו ולהתאחד עם היצור בעת הצילום באופן מדיטטיבי.
פליטי אור נוצר בזמן מגפת הקורונה ומשקף בצורה אינדקסיקלית סיטואציה קיצונית, קטסטרופלית ואפוקליפטית, המאפשרת לנו להישיר מבט אל עצמנו ולערוך חשבון נפש, לקראת אתיקה חדשה והכרה עמוקה באדמה שעליה אנו פוסעים ושאותה אנו פוצעים.

*צילומים מהסדרה מוצגים בימים אלה גם בתערוכה במוזיאון חיפה לאמנות.

מציג:
יובל חן

לוגו של וואטסאפ