EN

יוניטף | דרום תל אביב

יוניטף היא עמותה המפעילה מסגרות חינוכיות לילדים מקהילת מבקשי המקלט והפליטים בתל אביב. הפעילות ביקשה לאפשר לאמהות לילדים בגיל הרך, לספר את סיפורן האישי באמצעות צילום, ולאפשר מרחב לשיח על חווית הפליטות אשר כרוכה יחד עבור המשתתפות, בחווית האמהות. במפגשים התרכזתי בנתינת כלים לצילום בטלפון והיכרות עם שפת הצילום. ההיכרות העמוקה שנוצרה פתחה בפני עולם מרתק וייחודי.

שם התערוכה: דרך החיים – אמהות מקהילת מבקשי המקלט מספרות את סיפורן האישי.
שם המנחה: רינה שטרן
שמות הצלמות:
דסטה גטנך, פלורי, תיתי, סברינה, סאמהר, יהודית.

לוגו של וואטסאפ