EN

יחסים בתקופות מעבר

קבוצת רעות, פנימיית רננים

קבוצת רעות שבה מתקיימת סדנת PHOTO IS:VOICE היא אחת מתוך חמש עשרה קבוצות בפנימיית רננים ומיועדת לבנות בעלות צרכים בתחום הרגשי והנפשי. בקבוצה בנות בגילאי 9-13. פעילות הצילום מאפשרת ביטוי עצמי, דיאלוג, העצמה, שחרור וכיף. הפעילות מסייעת להידוק היחסים בין הבנות בקבוצה ובין הבנות לצוות הפנימייה.

מנחה: עדנה בן דרור
בחסות ד.י.ש

לוגו של וואטסאפ