EN

ילדי המעברה | יד יצחק בן־צבי

מה בין זיכרונות ילדי המעברה לבין התיעוד החזותי והמציאות? הילדים היו נשאי התרבות והשפה החדשה עבור הוריהם העולים "האילמים". מה נחקק בזיכרונם של ילדי המעברה בין השלוליות, האוהלים והצריפים, בין כיתות הלימוד לחלוקת הצעצועים, בין השפות, ריבוי התרבויות והעדות? התערוכה מספקת הצצה לעולם הילדות במעברה כפי שהונצח בידי צלמים שונים – אלו שפעלו בשירות גופים רשמיים ואלו הפרטיים.

תוכן: אפרת תוסייה־כהן, חיה פז־כהן / יד יצחק בן־צבי
אוצר: גיא רז
ארכיון הצילומים של יד יצחק בן־צבי
התערוכה בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך

לוגו של וואטסאפ