EN

יפה כפיר-סימון | החיים על גדת הירדן

הם באים אל הירדן מעין הסערה. דייגו בא מתוך המלחמה באוקראינה, ועכשיו היא במקום אחר. גלי נמלטה מביתה בימי קורונה – מן המתח והתסכול ומן המסכים.

על גדת הירדן פגשתי את כולם, וכמוהם בחרתי גם אני בחיים.יצאתי לדרך הזו בהשראת  Alec Soth : Sleeping by the Mississippi.

מציגה:
יפה כפיר-סימון

אוצרת:
כנרת פלטי

לוגו של וואטסאפ