EN

כולם יודעים שזה שום מקום | אנדריאה יסטבן

הפרויקט בוחן את החיים הסוערים של בני נוער הגדלים בפינמרק – המחוז הצפון מזרחי בנורבגיה. כמקור לעושרה הנודע של המדינה בעיקר מדיג, נפט ומינרלים, בני הנוער ניצבים בפני האתגרים שמעצבים את העתיד בקהילות קטנות אלה.

התערוכה בחסות שגרירות נורבגיה בישראל