EN

כולם יודעים שזה שום מקום | אנדריאה יסטבן

הפרויקט בוחן את החיים הסוערים של בני נוער הגדלים בפינמרק – המחוז הצפון מזרחי בנורבגיה. כמקור לעושרה הנודע של המדינה בעיקר מדיג, נפט ומינרלים, בני הנוער ניצבים בפני האתגרים שמעצבים את העתיד בקהילות קטנות אלה.

התערוכה בחסות שגרירות נורבגיה בישראל

לוגו של וואטסאפ