EN

כשהזמן הוא דבר מה | מיכאל קאופמן

עולם החומר הוא נתין בדיקטטורה של הזמן. אנחנו יכולים לקפוא על מקומנו בחלל, אבל אנחנו חייבים לנוע בזמן. האור הוא החוט שקושר את ממד הזמן לחומר: זה נקרא "צילום". הניסיון המפורסם האחר לאזוק את הזמן נקרא "שעון". בתצלומים המוצגים בתערוכה, חוקר קאופמן את היחס הפיוטי בין הזמן, האור והחלל באמצעות תצלומי תקריב של מנגנון השעון.

אוצר: יונתן הירשפלד

לוגו של וואטסאפ