EN

ליסה גרוסקופף | STUDIOS

הסדרה דירות סטודיו מציגה את הכניסות לבתי בושת שונים בווינה. בסדרה מתמקדת גרוסקופף בדירות סטודיו קטנות, מלוכלכות למראה בלב שכונות מגורים וינאיות. מאחורי החזיתות המוזנחות מסתתרים אתרי תאווה ותענוגות סמויים מן העין. בה בעת, משמשים מוסדות אלה גם כעדות למבני כוח חברתיים.

 

התערוכה בחסות שגרירות אוסטריה בישראל

לוגו של וואטסאפ