EN

לספר סיפור | GuruShots

התערוכה היא תולדת תחרות אינטרנטית שנמשכה שלושה שבועות ביוזמת GuruShots – פלטפורמה מקוונת שמחברת ומעוררת השראה בקרב קרוב ל־3 מיליון צלמים מרחבי העולם. בתחרות נאספו מעל 100,000 תצלומים מ־29,000 צלמים ברחבי העולם. התוצאה היא פסיפס מרהיב של סיפורים אנושיים, אשר גם אם הם לעיתים מרוחקים זה מזה על פני כדור הארץ, חולקים את אותם נרטיבים המוכרים לכולנו.

לוגו של וואטסאפ