EN

מבט פרוידיאני

כמדיום אמנותי, צילום הוא ככל הנראה הנתיב הישיר ביותר להבעת הזהות האישית של האמן באמצעות התבוננות בסביבה הקרובה וחילוץ וזיקוק תוכן אישי מתוכה – תהליך שפותח ערוץ להתבוננות עצמית.
שלושת הצלמות הישראליות עתליה כץ, דבי מורג ואורה סתר, שבבסיס עשייתן ניצבת תשוקה למדיום הצילום, יצאו לאחרונה, כל אחת בנפרד, למסע אישי של חקירה עצמית, מתוך נקודת המבט של תורת האישיות והזהות של פרויד.

אוצר
ניסן פרז

משתתפים
עתליה כץ, דבי מורג ואורה סתר

לוגו של וואטסאפ