EN

על פי המסורת | תערוכה קבוצתית

מסורות הן תופעות המוגדרות על ידינו ובה בעת מגדירות אותנו. תופעות אלה מתגלמות בדיוקנאות של דמויות העוקבות אחר מנהגים תרבותיים מקומיים, בין אם מבחירה או מחוסר ברירה. מסורות הקשורות לעולמן של הנשים מוצגות בחמישה מקבצים תמטיים: גוף וכסות, מבע או מחווה, התבגרות, פוריות והבית.

אמניות מציגות: מיכאלה מילדורפובה, ג'רמילה שטוקובה, ליבה טיילור
התערוכה בחסות שגרירות צ׳כיה בישראל

לוגו של וואטסאפ