EN

מיכאל סולרסקי | מנוחה מעבר למסך

מנוחה מעבר למסך היא ניסיון אמנותי לחקור את ההרגלים העונתיים והטקסים המרכיבים את תרבות הנופש בגוש המזרחי לשעבר. הדימויים נולדים מתוך נוסטלגיה – מתוך חוויותיו וזכרונותיו של מי שנולד וגדל מאחורי מסך הברזל.

______

בניגוד למרבית מדינות העולם, תיירות מצידו המזרחי של מסך הברזל לא היתה ענף כלכלי אלא תנועה חברתית חדורת מטרה. בתי מרגוע מפוארים נבנו עבור הפועלים כדי לאפשר מנוחה ואגירת כוחות, על בסיס משטר בריאות עתידני-כביכול שנועד להכינם לקראת שנת העבודה הבאה. זמן פנאי ועבודה היו קשורים זה בזה, וביקורים תכופים בבתי הבראה נועדו להגברת היעילות היצרנית. מן הסתם, הרבה השתנה מאז נפילת מסך הברזל. כל אחת מן המדינות הללו עוברת תהליך של שינוי תרבותי, ואפילו נופשים הפכו למזוהים יותר עם צרכנות ונהנתנות מאשר בילוי ומנוחה.
החוויה במרחב מסוים משפיעה על חווית הזמן שלנו. התחושות הנולדות בתוך מרחב עשויות להעיר זכרונות חבויים, בין אם אישיים או חלק מתודעה תרבותית קולקטיבית שייתכן ולא היינו מודעים לקיומה. אני נוסע למקומות בהם הזמן עצר מלכת בחיפוש אחר השקט והמונוטוניות של הגוש המזרחי הישן. אני חוקר את ההרגלים העונתיים והטקסים המרכיבים את תרבות הנופש באזור. אני נובר בעבר כדי ליצור דימויים שמקורם בנוסטלגיה, בחוויותיו וזכרונותיו של מי שנולד וגדל מאחורי מסך הברזל.
לצד דימויים של פינות המדכדכות בעליבותן, ניכרת גם סוג של "גאוות יחידה" בדמויות המצולמות, ובאמצעותן מביע האמן את רגשותיו החמים אל תרבות ודרך חיים שבקרוב יחלפו מן העולם. התוצאה היא סדרה צילומית רוויית נוסטלגיה, נוגעת ללב ומלאת הומור בו זמנית.

מציג:
מיכאל סולרסקי

אוצרת:
מיה ענר

לוגו של וואטסאפ