EN

מירה נחמן | כיתרון האור מן החושך

כִּיתְרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ, אמר קהלת, כך יתרון החוכמה על פני הסכלות. "החכם עיניו בראשו, הכסיל בחושך הולך". המשיכה לאור היא כוח קמאי, סימבולי ופיזי. בצילומיה של מירה נחמן הדימוי בוקע מן החשיכה ומעורר פליאה והתפעמות. צילומיה שואבים מן הטבע ומהטבע האנושי וחובקים מערכת של משמעויות הנעות בתנועה מעגלית, מהקונקרטי אל הרעיוני ואל הרוחני, ולהיפך.

מציגה:
מירה נחמן

אוצרת:
חגית פלג רותם

לוגו של וואטסאפ