EN

מכללת מנשר | בוגרות ובוגרי המחלקה לצילום

אסופת העבודות המוצגת בתערוכה זו של בוגרי ובוגרות המחלקה לצילום במכללת מנשר הינה חלק מפרויקטי הגמר שהוצגו בשנים האחרונות במכללה. מנשר הינה מכללה ללימודי אומנויות לתואר בתל אביב, המציעה מסלול לימודים ארבע שנתי, מקיף ומעמיק. במהלך ארבע שנות הלימוד, מתנסים ונחשפים הסטודנטים/ות באופן מעשי למגוון טכניקות וסגנונות צילום במטרה לפתח שפה וסגנון אישיים המביאים לידי ביטוי את הרעיונות, המחשבות, הרגשות והדעות שלהם/ן.
הסטודנטים הלומדים במנשר מגיעים ממגוון רקעים והמשותף לכולם הוא הרצון לעסוק בצילום באופן מעשי אם בפן האמנותי ואם בפן המסחרי והמקצועי.
הגישה ללימודים במכללה מאפשרת חופש בחירה מוחלט לסטודנטים לעסוק בכל נושא; ואכן הפרויקטים השונים נוגעים במגוון נושאים, אסתטיקות ואסטרטגיות של הצילום – מהעיסוק בתחום האישי: הזהות האישית, המשפחה, החברים ובני ובנות הזוג, דרך הבחינה של גוף וחומר, למבט שמופנה החוצה לחלל ולמרחב, לסביבה, לחברה ולנוף ועד לעיסוק בקונספטואלי או במופשט.

לוגו של וואטסאפ