EN

מעבר לשמשות ולמראות

מעבר לשמשות ולמראות – אינטימיות של עיר

חסר מנוחה תר נתן כספי את העיר, מבטו סורק ומסמן מקומות ואנשים.
מדרומה החבוט והמוזנח ועד לצפונה המטופח, כספי מצלם את תל-אביב מבעד לחלונות הרכב ודרך המראות, המשמשות כפילטרים משתנים של רגש. כהים וקודרים או בהירים ואופטימיים. אט-אט נחשפת ת"א כעיר מיוחדת. כספי מזמין אותנו לנסיעה ארוכה בציר אישי ואינטימי.

אוצר
אלדד רפאלי

מציג
נתן כספי

לוגו של וואטסאפ