EN

מרחק גבעה אחת | רותי אגסי

בנסיעה ושיטוט בשבילי גישה צדדים ודרכים לא סלולות מצלמת אגסי בסביבות ישובים פרבריים שהיו פעם ישובים חקלאיים וכיום הם בעיקר פרברי שינה מרוחקים ממרכזי ערים. ישובים בעלי אופי כפרי ולכאורה מבודד. בתצלומים המקום אינו מזוהה ונמוג אל זרות ואי־בהירות. הרצון לצאת אל המרחב ולהכיר את סביבת הארץ מתהפך בעין המצלמה של אגסי, ומופיע כמטרה שאינה מושגת.

אוצרת: אתי שוורץ
בשיתוף רע בית מלאכה לצילום

לוגו של וואטסאפ