EN

מרכז קהילתי לחרש, אשדוד

מרכז קהילתי לחרש הוא מועדון רב גילאי שבו פעילויות לחרשים. המרכז מופעל על ידי האגף לשירותי רווחה, קהילה ובריאות בעיריית אשדוד. בפעילות השתתפו כ-20 קשישים/חרשים אשר חלקם לא צילמו מעולם. במפגשים למדנו את עקרונות הבסיס בצילום, ודיברנו על התצלומים כדרך לבטא רגשות וקשיים, תוך שנוצרה אווירה חמה וחברית.
* הפעילות התאפשרה בזכות התמיכה הנדיבה של חברת אדמה.

שם המנחה: לאה פארן
שמות צלמות.ים:
גלינה, סוזן, רבקה, מרינה, זמירה, עשירה.

לוגו של וואטסאפ