EN

מרכז קהילתי רמת ישראל-בצרון, ת"א

המרכז הקהילתי רמת ישראל-בצרון ממוקם בשכונת רמת ישראל ושייך לאגף קהילה, נוער וספורט עיריית תל אביב – יפו. בפעילות משתתפות בנות הגיל השלישי מהקהילה המקומית, אשר עוברות תהליכים אישיים וקבוצתיים. אני גאה בצילומים ובהתקדמות שלהן. האמון לו אני זוכה, הפתיחות, החום והאהבה שאני מקבלת מהן, מדרבנים אותי להמשיך להשקיע כל שבוע בהתלהבות ובהנאה.
*הפעילות התקיימה בזכות התמיכה של מינהל קהילה תרבות וספורט, אגף תרבות ואמנויות, עיריית תל אביב – יפו.

שם המנחה: נורית מדברי
שמות הצלמות.ים:
אסתר פראנק, ירדנה קאשי, הדסה סימן טוב, רינה עבדן, ריקי בשארי.

לוגו של וואטסאפ